Döngüsel Ekonomi Yaklaşımı ve Döngüsel Ekonomi İş Modelleri

Döngüsel Ekonomi Yaklaşımı ve Döngüsel Ekonomi İş Modelleri

Döngüsel Ekonomi Yaklaşımı Döngüsel ekonomi atıkların veya kullanılmayan atıl değerlerin çevresel ve ekonomik fayda prensipleri ile yeni faydalı ürün veya yeni hizmet haline getirilebilmesini sağlayan bir sürdürülebilirlik yaklaşımıdır. Yalın üretim, sıfır atık ve yaşam döngüsü yaklaşımlarının kesişiminde yer alır. Bu yaklaşım döngüsel ekonomi felsefesini yalnızca üretim süreci odaklı değil, ham madde tercihinden ürünün atık haline…