sürdürülebilirlik nedir

Sürdürülebilirlik nedir? – Sürdürülebilirlik 101

sürdürülebilirlik nedir
Sürdürülebilirlik Nedir?

Sürdürülebilirlik ve mimari tasarım konuları, ülkemizde mimarlar açısından LEED, BREEAM gibi yeşil bina sertifikasyon sistemleri (Okuma önerisi: Yeşil Bina Nedir? Sürdürülebilir Bina Nedir?) veya güneş paneli-yeşil çatı aksına sıkışmış durumda. Sürdürülebilirlik danışmanlığı yaptığımız proje ekipleriyle gerçekleştirilen toplantılarda en büyük önceliğimiz bu algıyı kırmak oldu. Oturmuş algıları kırmaktaki temel ve tek yöntemim ise olayı basite indirgemek. O yüzden bu yazı dizisi sürdürülebilirlik fenomeninden türetilmiş alt konuları da basite indirgemek, işin teknik detaylarına girmeden, karar vericiler veya bu konulara yeni başlayacaklar için bir güzergah temin etme amacını taşımaktadır.

Sürdürülebilirlik -kör topal da olsa- kalkınma etkinliği ile birlikte de tanımlamış olsa, ilk derli toplu tanımla Birleşmiş Milletler’in 1987 yılında hazırlattığı Ortak Geleceğimiz raporunda kendine yer bulmuştu. (Okuma önerisi: Sürdürülebilirlik Kitapları – Herkesin okuması gereken 5 temel kitap)

 

Sürdürülebilir kalkınma gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme becerisini kısıtlamaksızın, günümüzün ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.”

 

Bu tanımı doğru analiz edebilirsek, sürdürülebilirliğin ifade ettiği alt kalemleri de basitleştirerek anlayabiliriz. İhtiyaç dediğimiz şey aslında karşılığında para verip satın aldığımız ürün ve hizmetlerdir. Kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak adına para verdiğimiz ürün veya hizmetlerin oluşturulması (üretimi) ise en klasik ekonomi teorisinde 3 temel bileşenle ilintilidir.

Mal = Zaman + Para + Hammadde

  • Zaman kısmı, proje yönetimi ve verimlilik analizleri ile ilgili.
  • Para kısmı, ekonomi ve finans konuları ile ilgili.
  • Hammadde kısmı da doğal kaynaklar ile alakalı. (Doğanın bir kaynak olarak görülmesindeki saçmalık noktasını şimdilik başka bir yazıya bırakalım.)

 

Bu bağlamda bir ürünü, malı veya hizmeti çevresel açıdan daha sürdürülebilir yapabilmek için tek yapılması gereken doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı (ya da etkiyi) minimize etmek. Doğal kaynak dediğimiz tanımı da aslında herkesin bildiği hava, su ve toprak olarak açabiliriz.

Özetle çevresel sürdürülebilirlik, üretim veya tasarım süreçlerinde verilecek kararların hava, su ve toprak üzerinde oluşacak etkiyi minimize edecek şekilde revize edilmesidir.

Sürdürülebilirlik ile ilgili tüm alt konuların temel amacında tam da bu çevresel sürdürülebilirlik tanımına olabildiğince bağlı kalmak temel felsefedir.

Devamı gelecek yazılarda 🙂

 

Sürdürülebilirlik nedir konusunun ardından detaylar için okuma önerileri