sürdürülebilirlik nedir

Türkiye’de Kaç Yeşil Bina var? – Ocak 2018

Türkiye’de Kaç Yeşil Bina var? – Ocak 2018

sürdürülebilirlik nedirYeşil Bina Nedir? yazısında basit bir giriş yaptığımız gibi yeşil binanın spesifik bir tanımı yok. Binaların sürdürülebilirlik ile ilgili belirlenen bazı kriterlerine uyumluluğunu değerlendiren farklı yeşil bina sertifika tipleri var; yeşil bina diye kullandığımız tabir ise bu sertifikalardan en az birine sahip olan binaları tarifliyor. Türkiye’de kaç bina var sorusunun yanıtı sürekli değişse de bu yazıda Amerikan Yeşil Binalar Konseyi’nin 2018 Ocak ayında yayınladığı raporu baz alacağız.

 

LEED Sertifikası mı BREEAM Sertifikası mı?

En son lafı önce söyleyelim; bu tür bir ayrım pek doğru değildir. Hangi sertifika tipinin takip edileceği genellikle ihtiyaca-talebe göre değişir. Türkiye’de -dünyada olduğu gibi- LEED sertifikalı binaların yanında BREEAM sertifikalı bina sayısı eser miktarda kalmaktadır.

Her ülkenin kar amacı gütmeyen sektör STK’ları tarafından geliştirilen yeşil bina sertifikaları vardır. Yalnızca İngiltere’deki BREEAM sertifikası Bina Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilmiştir.

Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilmiş olan LEED sertifikası, kapsayıcılığı, kolay algılanabilir ve hızlı raporlanabilmesi, USGBC’nin geniş bilgi ve teknik destek ağı, bilinilirliğinin yüksek olması gibi sebeplerden ötürü kendisini uluslararası konumlamayı başarmış; dünyada ve Türkiye’de artık yeşil bina kelimesinin karşılığı olarak kullanılmaktadır. Bu yüzden, “Türkiye’de kaç yeşil bina var?” Sorusuna yanıt ararken LEED sertifikalı binaları baz alacağız.

 

Türkiye’de Kaç Yeşil Bina Var?

USGBC’nin 2 Ocak 2018 tarihinde yayınladığı rapora göre Türkiye’de çalışması tamamlanmış, kullanıma açık halde olan, USGBC tarafından ilgili seviyede bir LEED sertifikasına sahip olan proje sayısı 245. Burada LEED sertifikalı bina demek yerine LEED sertifikalı proje dememizin sebebi, bu sayılara Ticari İç Mekanlar (LEED ID+C) için verilen sertifikaların da dahil olması.

Sertifika sürecini tamamlamış 245 binanın hangi seviyede LEED sertifikası aldığına bakacak olursak,

  • LEED Platinum: 21
  • LEED Gold: 169
  • LEED Silver: 41
  • LEED Certified: 14

 

USGBC’nin raporunda, LEED sertifikalı 245 projenin toplam 6 milyon 65 bin 671 metrekare kapalı alana sahip olduğu belirtilmiş.

LEED sertifika çalışmaları devam eden proje sayısı ise 568. Bu sayının içinde henüz sisteme kayıt olan projeler, sertifika sürecinin sonuna gelmiş ancak henüz sertifikası onaylanmamış projeler ve çok eser miktarda da olsa proje sahibi tarafından çalışmaları durdurulmuş projeler bulunuyor.

Raporda, LEED sertifika çalışmaları devam eden 568 projenin toplam kapalı alanı ise 29 milyon 360 bin 483 olarak belirtilmiş.

Türkiye’de LEED sistemine kayıtlı olan toplam 813 projenin 728 gibi büyük bir rakamının Yeni Binalar (BD+C) olduğunu görüyoruz. Diğer projeler ise 47 tanesi Ticari İç Mekanlar ve 39 tanesi Varolan Binalar kategorisinde kayıtlı durumda.

 

Yeşil Bina Sektörü Büyüklüğü

Bu veriler ışığında yeşil bina sertifika süreci tamamlanmış ve devam eden toplam 813 projenin toplam kapalı alanı da yaklaşık 35,5 milyon metrekareyi aşıyor. Bu rakam, kabaca da olsa Türkiye’deki yeşil bina sektörünün büyüklüğü olarak değerlendirilebilir. Türkiye nüfusunu 80 milyon olarak düşünürsek, kişi başı düşen yeşil bina sertifikalı alan yaklaşık 0,44 metrekare gibi küçük bir rakam olarak gözükse de, Türkiye’de ilk yeşil bina sertifikasına sahip binanın 2009 yılında sertifika aldığı düşünülünce yeşil bina sektörünün büyüklüğü ve büyüme hızı sürdürülebilir yapılar ve gelecekteki öngörüler için umut verici olarak görülebilir.

 

Konuyla ilgili ardından detaylar için okuma önerileri

2 comments

  1. Yeşil binalara örnek olarak ist da neler var mesela

    1. bu konuda önümüzdeki hafta 2019’da yeşil bina sertifikası alan projeler konulu bir yazı yazacağım, orada yanıtlarım 🙂

Comments are closed.